spurganotas

spurganotas
spùrganotas, -a adj. (1) J, , NdŽ, Als, spurganótas (1) GK1938,102 žr. spurguotas: 1. Als, Vkš Geri anų apyniai, spùrganoti, kad nu! Krš. Šįmet apyniai spurganoti, tokios didelės spurgos Užv. Apyniai, alksnių ir karklų šakomis vydamies, pa[v]andiniais išsisvarstę, savo spurganotais vainikais klėstė [nuvirtusius medžius] S.Dauk. 2. Ser, NdŽ. 3. 510, Ser, NdŽ Spurganotas beržas . 4. NdŽ, Ms susisukęs, susiraitęs, garbanotas (apie vilnas, plaukus): Spùrganotos vilnos nespėrios pašyti Vvr. Tos plaukai spùrganoti – kaip apynys Kl.NdŽ, Šv, Yl, Kv kurio vilnos ar plaukai garbanoti, susiraitę: Mūsų ėraičiai yra dideliai spùrganoti Štk. Spurganota kaip avelė Gršl. Kailiai spùrganoti Als. ^ Avinelio kolytelė (uodegelė Tv) garbanota, trumpa, drūkta, spùrganota (lojimas) Brs, Sd. 5. sulipęs į kuokštelius, susivėlęs (apie vilnas): Spùrganotos vilnos avies Šv.
spùrganotai adv.: Spùrganotai (nelygiai, gunklotai) siūlus suverpė, nė par skietą neištilps Lk.
6. Ser, NdŽ žr. spurguotas 4: Kepurė spùrganota, bet šmula (be snapelio) buvo caro apicierių Šts.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • purotas — purotas, a adj. (1) su spurgais: Purotas, arba spurganotas, apynelis Vkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spurgalinis — spurgalìnis, ė adj. (2) žr. spurganotas 4. ║ Spurgalìnės avys Tv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spurganuotas — spùrganuotas, a adj. (1) KŽ žr. spurganotas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žirgždėtas — žirgždėtas, a adj. (1) spurganotas: Šį pavasarį buvo labai žirgždėti medžiai, gal bus geras derlius Pnd …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”